» II. Derece Denklem Ve Eşitsizlik Problemleri ve Cevapları,Pirami

Yayınlanma Zamanı: 2010-03-01 09:49:00Sponsorlu Bağlantılar

 

II. Derece Denklem Ve Eşitsizlik Problemleri ve Cevapları Yazdır E-posta
 
1.  Kökleri x1=a-b  ,  x2=a+b  olan ikinci derece denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) x2 + 2ax + a2 - b2 = 0 
B) x2 - 2ax + a2 - b2 = 0
C) x2 - (a + b)x + ab = 0
D) x2 - 2bx + a2 - b2 = 0
E) x2 + 2bx + a2 - b2 = 0

 

2.  x2 = 2x  denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) {2}          B) {0}          C) {-2,0}
D) {-2}         E) {0,2}

 

3.  x2 - 2ax + a2 - b2 = 0  denkleminin çözüm kümesi nedir? 

A) {a,b}          B) {-a,-b}          C) {a,a+b}
D) {a+b,a-b}    E) {b-a,a}

 

4.  92/x + 32/x + 1 - 13 = 0  ise x doğal sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6      B) 5      C) 4       D) 3       E) 2

 

5.  (x+)2 - 8(x+) + 12 = 0  denkleminin Reel köklerinin toplamı kaçtır?

A) 3      B) 5      C) 8      D) 9      E) 10

 

6.  (x2 + m)2 = 4 + 3m  denkleminin iki kökünün toplamının sıfır olması için m ne olmalıdır? 

A) -4/3      B) 0      C) -3/4      D) -1/3      E) -1
7.  x2 + ax + b = 0  denkleminin bir kökü 3,
     x2 + cx + d = 0  denkleminin bir kökü -5 tir. Bu iki denklemin diğer kökleri eşit ise a-c farkı nedir?

A) -1      B) -2      C) -3      D) -6      E) -8

 

8.  x2 + 2x + m - 1  denkleminin tek kökü olması için m ne olmalıdır?  

A) -1      B) -2      C) 1      D) 2      E) 3

 

9.  x + = 5  denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?  

A) {2}          B) {0,2}          C) {12}
D) {0,12}      E) {2,12}

 

10.  = -1  denkleminin çözüm kümesi hangisidir?

A) {-3/2 , 3}      B) {3}      C) {3/5}
D) {3,4}            E) {1,4}

 

11.  x2 - 2 x + 1 = 0  denkleminin kökleri x1 ve x2 olarak verilmektedir.
     A=(3x12 + 5x1x1 + 3x22) / (4x1x23 + 4x2x13)
ifadesinin değeri hangisidir?

A) 8      B) 4      C) 7/8      D) 3/5      E) -7/8

 

12.  x2 - 20x + m = 0  denkleminin köklerinin geometrik ortalaması 4 ise m kaçtır? 

A) -16     B) -12     C) 8     D) 16     E) 32
13.  x2 + ax + b = 0  denkleminin bir kökü 5,
      x2 - mx + n = 0  denkleminin bir kökü 8 dir. Bu iki denklemin diğer kökleri eşitse, m ve a gerçek sayılarını toplamı kaçtır?

A) 3      B) 5      C) 8      D) 10     E) 13

 

14.  x2 (x-4) = (x-4).(2x+15)  denkleminin kökleri toplamı kaçtır? 

A) 6      B) 5      C) 4      D) 2      E) -3

 

15.  x2 - 8x + m + 5 = 0  denkleminin kökleri x1 ve x2 dir. 2x1 - x2 = 1  ise m kaçtır?

A) 10      B) 9      C) 8      D) -8      E) -10

 

16.  x2 + kx + 6 = 0  ve  x2 - kx + 6 = 0  denklemleri veriliyor. İkinci denklemin köklerinin köklerinin, birinci denklemin köklerinden 5 er fazla olması için k ne olmalıdır? 

A) 6      B) 5      C) 4      D) 3      E) -5

 

17.  x2 + x = 5 + 6/(x2 + x)  denkleminin gerçel köklerinin toplamı kaçtır?

A) -5     B) -4     C) -3     D) -2     E) -1

 

18.  3x2 + 2x + c = 0  denkleminin kökleri, birbirine dik iki doğrunun eğimleri olduğuna göre, c nedir? 

A) 3      B) 2/3      C) -3      D) -2      E) -1

 

19.  (x+3)(2x2 - 5x - 7) = 0  denkleminin kökleri x1 , x2 , x3   ise   x1 + x2 + x3 + (x1.x2.x3)  ifadesinin değeri nedir?

A) -19/2      B) -13/2      C) 10      D) 9      E) 7

 
20.  y = -x2 + (p+2)x + 3 = 0  parabolünün Ox eksenini kestiği noktaların apsisleri x1 ve x2 iken
x1 < -1 < x2 olması için p ne olmalıdır?

A) p>-2      B) p<0      C) p<1
D) p>0        E) p<2

 

21.  mx2 + 2(m-3)x + 12 = 0   denkleminin kökleri x1 ve x2 ise x1 < 1 < x2 olması için m hangi aralıkta olmalıdır? 

A) (-2,0)     B) (0,2)     C) (-,-2)
D) (2,+)    E) (-,0)

 

22. x2 - 9 < 0
      x2 + 2 > 0  eşitsizlik sistemini sağlayan x gerçel sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A) x<-3         B) -3 D) -23

 

23.  (m+1)x2 - 2(m-1)x + 3m + 5 = 0  denkleminin kökleri x1 ve x2 ise  x1 < 1 < x2 olması için m hangi aralıkta bulunmalıdır?  

A) -4-1      C) m<-4
D) 1
 

24.  (x2 - 9)(x2 + 5x - 6) < 0  eşitsizliğinin çözüm kümesi hangisidir?   

A) {-6 < x < -3}
B) {1 < x < 3}
C) {-6 < x < 3}
D) {-6 < x < -3  U  1 < x < 3}
E) {-3 < x < 3  U  -1 < x < 1}

 

CEVAPLAR;1-B,  2-E,  3-D,  4-E,  5-B,  6-A,  7-E,  8-D,  9-A,  10-A,  11-C,  12-D,  13-A, 

14-A,  15-A,  16-B,  17-D,  18-C,  19-C,  20-B,  21-A,  22-C,  23-A,  24-D


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz !